Sức khỏe phụ nữ và trẻ em

Posts Tagged chế độ thai sản 2017

Chế độ thai sản cho vợ, chồng, giáo viên, nhân viên công chức mới nhất năm 2017

Chế độ thai sản cho vợ, chồng, giáo viên, nhân viên công chức mới nhất năm 2017

Chế độ thai sản là một trong những vấn đề mà các lao động nữ quan tâm hàng đầu khi tham gia bảo hiểm xã hội. Sau đây, suckhoetongquat sẽ giải đáp các thắc mắc mà rất nhiều lao động nữ hiện nay đang quan tâm như: Chế độ thai sản cho vợ, chồng, giáo viên, nhân viên công chức mới nhất năm 2017 theo luật BHXH 2014 ? Điều kiện được hưởng chế độ? Quyền lợi được hưởng…? Những đối tượng nào được hưởng chế độ thai sản? – Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. – Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. – Cán bộ, công chức, viên chức. – Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. – Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. – Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. Làm thế nào để được hưởng chế độ thai sản? Thuộc một trong các trường hợp sau: – Lao động nữ mang thai. – Lao động nữ sinh con. – Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ. – Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi. – Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. – Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con. Trường hợp lao động nữ sinh con, mang thai hộ, nhờ mang thai hộ, mang thai hộ, nhận nuôi con nuôi thì phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hay nhận nuôi con nuôi. Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Lao động đủ điều kiện mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước khi sinh con, nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy […]

Đọc toàn bài